Giới thiệu dự án

Công trình làm mát nhà xưởng Brother Hải Dương theo phương pháp áp suất dương

Công trình sử dụng 11 máy làm mát nhà xưởng Daikio DV-3118TX

Diện tích làm mát 1500 mét vuông

Thông tin dự án

Năm hoàn thành:2017
Địa chỉ:Hải Dương
Share