Giới thiệu dự án

Bệnh viện Hồng Ngọc bảo trì và nâng cấp hệ thống điều hòa cho khu vực văn phòng

Thông tin dự án

Năm hoàn thành:2014
Địa chỉ:Hà Nội
Share