Giới thiệu dự án

Công ty TNHH Shinchi Việt Nam nằm ở Hải Phòng sử dụng hệ thống điều hòa trung tâm VRV IV cho hệ thống điều hòa không khí khu văn phòng

Thông tin dự án

Địa chỉ:Hải Phòng
Share